Bewonersraad ben ik dat?

Dag bewoner in de Van der Pekbuurt!

Op Woensdag 7 juni 2017 is er weer een bewonersbijeenkomst. We streefden naar kwartaalbijeenkomsten maar aan die frequentie bleek niet echt behoefte. Dus jaarlijkse organiseren we een bewonersbijeenkomst en daarbij ontwikkelen we een gezelschap van ‘straatambassadeurs’ die oren en ogen zijn van onze buurt en zaken kunnen aankaarten om collectief (meer) aandacht aan te besteden. Ben jij zelf zo’n iemand of ken je iemand? Laat je het ons weten? Mail dan ajb naar info@pek-o-bello.nl

Iedereen die in de buurt woont of er sterk bij betrokken is kan op de bewonersraad vergadering binnenlopen en haar of zijn mening kenbaar maken. Per mail kun je ook agendapunten inbrengen voor de komende bijeenkomst.

Smaakt de bovenstaand tekst naar meer informatie en wil je meedenken? Krijg je zin om meer invloed op je woonomgeving te kunnen uitoefenen? Laat van je horen, zoek contact via e-mail, telefoon of binnenlopen op Meidoornplein 57 tegenover AH vlakbij Kapper Rob op de woensdagochtenden na 10.30.