Bewonersraad ben ik dat?

Dag bewoner in de Van der Pekbuurt!

Minstens één keer per jaar houden we een Bewonersraad bijeenkomst.

In 2018 stond de Huurdersvereniging centraal. Op 12 september was er een grote bijeenkomst. Voor 2019 wordt nog een nieuwe datum vastgesteld.

De huurdersvereniging is namelijk weer actief omdat er een nieuwe aanpak voor de renovaties op de agenda staat. Ook is onze buurt  één van de eerste wijken in Amsterdam die aardgas vrij zal worden gemaakt.

Op de bijeenkomst van 12 september werden eerst alle vragen geïnventariseerd. De Huurdersvereniging is daar verder mee aan de slag. Als je op de hoogte gehouden wil worden kijk en/of meldt je dan aan op de website van de Huurdersvereniging Van der Pek of mail naar info@vdpekbuurt.nl

Wat doet de huurdersvereniging?
“Wij werken op dit moment met enkele actieve bewoners aan 5 punten die belangrijk zijn voor de buurt en haar bewoners. Op de bijeenkomst van 12 september wilden we weten wat de kwesties zijn, wat daarbij het probleem is en hoe de huurdersvereniging hiermee om kan gaan. Dat dient als start om samen te denken/ te praten over de buurt en de uitdagingen voor bewoners. We gaan dus eerst de kwesties/ problemen verkennen en niet meteen denken in snelle oplossingen.
Als huurdervereniging handelen we exclusief in het belang van de huidige huurders in de Van der Pekbuurt. De wijk wordt aangepakt, gaat veranderen, er gaan mensen huizen kopen, kortom het gebied is in volle dynamiek en ontwikkeling. Wij moeten als HV de belangen van de huidige huurders dienen en voor de toekomst veilig stellen.Daarbij is het goed aan te merken dat bij een vereniging de leden, (bewoners) de baas zijn. Wij gaan samen een lijn bepalen op basis van de dingen die we in het verleden al voor elkaar hebben gekregen en waar we voor staan: tegen sloop, voor zoveel mogelijk sociale woningen, zo min mogelijke verkoop of commerciele activiteiten. Het is een volksbuurt en dat willen we koesteren zonder romantisch te zijn”, aldus Bart Stuart al jarenlang lid en trekker van de Huurdersvereniging in de Van der Pek.

Zoek je contact? Je kunt binnenlopen bij Pek-O-Bello op Meidoornplein 57, ingang tegenover Kapper Rob. Open inloop is op dinsdag en donderdag van 11:00 tot 14:00 uur.  Bel ons eerst even: dan weet je zeker dat we tijd voor je kunnen maken. Telefoon: 06 37 31 49 47. Of mail naar: info@pek-o-bello.nl