Bewonersraad ben ik dat?

Dag bewoner in de Van der Pekbuurt!

Minstens één keer per jaar houden we een Bewonersraad bijeenkomst.

Dit jaar staat de Huurdersvereniging centraal. En wellicht volgt er later dit jaar (2018) in de herfst nog een Bewonersraad bijeenkomst met een eigen agenda.

De huurdersvereniging wordt namelijk weer actief omdat er nieuwe renovaties op de agenda staan en ook staat onze buurt op de nominatie om één van de eerste wijken in Amsterdam te zijn die aardgas vrij zal worden gemaakt.

De bijeenkomst van de Huurdersvereniging zal plaatsvinden op 12 september 2018 in Buurthuis Van der Pek, Heimansweg 33, om 19 uur 30. Vanaf 19:00 is er een kopje koffie of thee.

Het is een bijeenkomst die eerst vragen wil inventariseren. Daarna kan de Huurdersvereniging daar verder mee aan de slag. Deze avond staat in het teken van de buurt, de huurdersvereniging en de uitdagingen voor de komende tijd.

Wat doet de huurdersvereniging?
“Wij werken op dit moment met enkele actieve bewoners aan 5 punten die belangrijk zijn voor de buurt en haar bewoners. Op de bijeenkomst van 12 september willen we weten wat de kwesties zijn,
wat daarbij het probleem is en hoe de HV hiermee om kan gaan. Dat dient als start om samen te denken/ te praten over de buurt en de uitdagingen voor bewoners. We gaan dus eerst de kwesties/ problemen verkennen en niet meteen denken in snelle oplossingen.
Als huurdervereniging handelen we exclusief in het belang van de huidige huurders in de Van der Pekbuurt. De wijk wordt aangepakt, gaat veranderen, er gaan mensen huizen kopen, kortom het gebied is in volle dynamiek en ontwikkeling. Wij moeten als HV de belangen van de huidige huurders dienen en voor de toekomst veilig stellen.Daarbij is het goed aan te merken dat bij een vereniging de leden, (bewoners) de baas zijn. Wij gaan samen een lijn bepalen op basis van de dingen die we in het verleden al voor elkaar hebben gekregen en waar we voor staan: tegen sloop, voor zoveel mogelijk sociale woningen, zo min mogelijke verkoop of commerciele activiteiten. Het is een volksbuurt en dat willen we koesteren zonder romantisch te zijn”, aldus Bart Stuart al jarenlang lid en trekker van de Huurdersvereniging in de Van der Pek.

Zoek je contact? Je kunt binnenlopen bij Pek-O-Bello op Meidoornplein 57, ingang tegenover Kapper Rob. Open inloop is op dinsdag en donderdag van 11:00 tot 14:00 uur.  Bel ons eerst even: dan weet je zeker dat we tijd voor je kunnen maken. Telefoon: 06 37 31 49 47. Of mail naar: info@pek-o-bello.nl