De volgende Bewonersraad Bijeenkomst

Minstens eenmaal per jaar verzorgt Pek-O-Bello een buurt brede bijeenkomst. 

De volgende bijeenkomst is in de herfst: de precieze datum zal nog bekend gemaakt worden.

Wilt u onderwerpen inbrengen voor deze bijeenkomst?
Mail ons a.u.b. van te voren naar:
info@pek-o-bello.nl  Of bel ons op 020-737 15 84 of 06 37 31 49 47.


Ook kunt u langskomen op dinsdagen en donderdagen
tussen 11:00 en 14:00 uur op het Meidoornplein 57.