Verslag vorige bewonersraad

Notulen bewonersraad van der Pekbuurt – 13 december 2017

 

Op 13 december was er een Bewonersraad van Pek-O-Bello en Huurdersvereniging van de Pekbuurt. Er waren 51 buurtbewoners bij.

  1. Eerste Hulp Bij Woningverbetering (EHBW)

Hoe staat het met de renovatie plannen?

Steeds meer mensen in de Van der Pekbuurt maken zich zorgen over de staat waarin hun woning verkeerd. Dat zijn de woningen die nog niet zijn gerenoveerd en waar op korte termijn toch echt iets moet gebeuren. Als gast hebben we uitgenodigd: Bert Meintser van Stichting !WOON (voorheen Amsterdams Steunpunt Wonen). Bert vertelt over de gewijzigde renovatie plannen van Ymere voor de woningen die nog aan de beurt zijn. Het zal eerder gebeuren en anders, namelijk kleinschaliger georganiseerd.

In Van der Pek-Zuid is al gerenoveerd. Voor de rest was (even) geen geld en er zou alleen onderhoud worden gedaan. Nu willen Ymere toch op relatief korte termijn starten. Het zal blok na blok gebeuren. Dit geldt ook voor de Gentiaanbuurt. Reken erop dat het ingrijpende veranderingen kunnen zijn. Vanaf volgend jaar zal dit langzaam opstarten. Het is niet duidelijk of er zonnepanelen komen.

Er is in de Gentiaanbuurt geen actieve bewonersvereniging op dit moment. Dat is jammer. Misschien is het mogelijk om te zoeken naar mensen en manieren dat dit toch lukt. Iemand uit het publiek vertelt lid te zijn geweest van het ‘klankboord’ in de Gentiaanbuurt. Ze kregen notulen maar dat was het. Daarna is het doodgebloed.

Er is bij de bewoners onzekerheid of ‘terugkeren’ ook betekent ‘terugkeren naar je eigen huis’ en wanneer je erachter komt of je oude woning toch verkocht wordt In het burgerlijk wetboek staan regels waar Ymere zich aan moet houden, maar die zijn niet altijd even helder en beperkend. Er zijn ook mensen die verhuizen voor hun eigen gezondheid, dus zo komt het ook wel leeg te staan. Dat klopt, maar ze zijn verplicht het te vullen met huurders. En verhuurders zijn vervolgens verplicht om hun woningen in goede staat te houden.

Het is nu 60% sociale huurwoningen, 40% reguliere huur en koop. Die verhouding zal anders worden, dus we moeten ons organiseren. Er wordt gevraagd wie kiest wat een huur- en wat koopwoning wordt. Ymere zal een voorstel doen en dat bespreken met verschillende partijen. Hoe snel het traject zal gaan is onzeker. Houd rekening met een 10-jaren plan. Sommigen in het publiek hebben dat al een keer eerder gehoord bij de vorige plannen. Aan het einde van dit deel wordt er nogmaals opgeroepen om je aan te sluiten bij de bewonersvereniging.

Wat kunnen we alvast zelf en samen doen?

Niet iedereen heeft twee rechterhandjes en kan de klussen in en om het huis aan. Zeker niet als er sprake is van een serieuze ingreep. In de Van der Pekbuurt is er een klusteam die hulp kan bieden en ook kunnen we leren op welke wijze we tot een handige en duurzame aanpak kunnen komen. Als gast hebben we uitgenodigd: Chandar van der Zande en Nadine de Chauvigny De Blot van Het Ware Noorden, die workshops verzorgt voor reparatie en hergebruik van materiaal.

Het initiatief ‘het Ware Noorden’ (Metabolic) heeft met weinig middelen een broedplaats gemaakt (De Ceuvel). Met die ervaringen willen ze kijken waar iedereen elkaar nog meer bij kan helpen. Het Ware Noorden geeft bijvoorbeeld ook workshops over klussen en ook bij buurthuizen zijn bewoners die willen helpen voor binnen en buiten. Het gaat dan bijvoorbeeld om isoleren en/of zonnepanelen. Hier is veel in te winnen, ook/vooral als men collectief te werk gaat. Het leven in vochtige huizen, zonder afzuiger, is slecht voor de gezondheid. De geluidsisolatie is bijvoorbeeld ook slecht, maar daar wordt nog niet iets aan gedaan.

Of bewoners voor deze problemen niet aan zouden moeten kloppen bij Ymere is onduidelijk. Je kunt het proberen, maar de regels daarover lijken onduidelijk of worden als onduidelijk ervaren. Iemand vertelt dat Ymere een kleine opknapbeurt deed. Zouden alle woningen dat niet krijgen? Het lijkt wel te gebeuren, maar het kan lang duren en niet iedereen is in een positie dat te doen/te laten doen. Het lijkt voor de bewoners ook niet verstandig zelf in een opknapbeurt te investeren, want straks moet je verhuizen en was het voor niets. Je kan ook bij !WOON aankloppen en er zijn ook vrijwillige energiecoaches die tips kunnen geven.

De tijdelijke contracten worden volledig afgebouwd en de woningen die vrijkomen gaan vooral naar ‘doelgroepen’, zoals statushouders. Het mooie van deze buurt is dat het sociale huurwoningen zijn met de bijbehorende mensen. Het zou volgens de aanwezigen mooi zijn als dat voor een belangrijk deel zo kunnen blijven.

  1. Nieuwe subsidieregelingen in de buurt en bijbehorende vergunningen

Er zijn kansen en ook budgetten om als bewoner initiatief te nemen voor een goed idee of evenement in de wijk. Wanneer een vergunning nodig is kunnen zaken ook wel eens (te) ingewikkeld worden. Hoe hier mee om te gaan en het initiatief niet te laten sneuvelen maar er een succes van te maken? Gasten zijn Silvia Kuckulus, adviseur bewonersinitiatieven Stadsdeel Noord en Inge Bastiaansen van de afdeling vergunningen. Voor bewoners zijn er hoofdzakelijk twee soorten subsidies: voor bewonersinitiatieven en voor maatschappelijke initiatieven.

Subsidies

Bewonersinitiatieven zijn activiteiten die de buurt fijner maken en waardoor mensen met elkaar en de buurt binding krijgen. Met een subsidie voor maatschappelijke initiatieven kun je samen problemen aanpakken. Subsidies voor bewonersinitiatieven kan je aanvragen bij Huizen van de Wijk en gaan vrij snel – na een paar weken krijg je reactie. Grotere aanvragen voor maatschappelijke initiatieven moeten online met een DigID via www.amsterdam.nl/subsidies. Je kan er hulp voor vragen bij participatieprofessionals. Bijvoorbeeld een standbeeld van Van der Pek en zijn vrouw. Kan je daar een aanvraag voor doen? Ja, je zou als eerste stap een overleg kunnen organiseren om te kijken hoeveel draagvlak er is in de buurt. De aanpak van schimmel in de buurt kan best de vorm aannemen van een bewonersinitiatief. Je kunt bijvoorbeeld ook denken aan het organiseren van een straatfeest voor de verbinding. Of een knutsel-les met buurtbewoners. Of zelfs het ‘WK pootjebaden’, wat ook daadwerkelijk gebeurt is.

Vergunningen

Afgelopen jaar waren er 160 aanvragen in Amsterdam-Noord. De meeste aanvragen worden gehonoreerd. Een initiatiefnemer wilde een nieuwjaarsduik organiseren, maar er was onvoldoende tijd om alles te regelen door de benodigde vergunning. Het aanvragen daarvan was voor de initiatiefnemer zo complex dat ze het uiteindelijk heeft opgegeven. De afdeling vergunningen wil graag in gesprek met de initiatiefneemster in gesprek om er samen van te leren.

Op het gebied van vergunningen zijn er zijn twee soorten: 1) een melding: geen commercie, buiten en tot 100 mensen. De vergunning kan dan heel snel gaan; 2) een evenement (zoals de genoemde nieuwjaarsduik): kan 10 weken duren i.v.m. complexiteit vergunning (veiligheid), maar je kan beter nog eerder zijn. Aan de vergunningen zijn overigens ook kosten (leges) verbonden. Dat voelt soms raar, want dat kan dan een deel zijn van je subsidie, maar op dit moment is dat nog zo geregeld. Dat wordt bepaald op gemeentelijk niveau en het stadsdeel kan dat niet zomaar veranderen, maar mogelijk komt er hier verandering in.

  1. Enquête onder bewoners rondom wensen en problemen in de wijk

Buurthuis Van der Pek, Pek-O-Bello en Doras zullen komende weken gezamenlijk in de buurt een onderzoek doen en enquêtes afnemen in de wijk. We willen zo op het spoor komen wat mensen nog missen in de wijk, waar behoefte aan is en/of welke ideeën er nog leven. Graag uw reactie!

Een buurtbewoner brengt een probleem in rondom de markt wat een smal middenpad heeft. Daar kan hij met zijn scootmobiel niet door. Kraamhouders zetten auto’s op de markt waardoor het te krap wordt. Afsluiten als er marktdagen zijn is het misschien handiger om geen auto’s toe te staan op de markt. Alternatief is dat de markt zich verbreed. Er is volgens de aanwezigen weinig overzicht op het verkeer, maar de gemeente heeft mogelijk niet genoeg geld om te handhaven. Sinds de komst van de markt zijn er problemen, ook volgens de professionals. Een deel van de aanwezigen is voor het sluiten van de Van der Pek straat tijdens de markt. Een kleiner deel is daar tegen.

Nu de markt een aantal jaren draait, zou het mooi zijn om de gemeente uit te nodigen om over de verkeerscirculatie te praten, maar ook de ruimtelijke indeling. Preventieteam en wijkagent zal daar zeker in meegaan. Dit is een punt wat we kunnen agenderen voor de volgende bewonersraad waar we dan de gemeente ook voor uitnodigen en een werkgroep aan kunnen koppelen. Er wordt een idee geopperd om een filmpje te maken vanuit de scootermobiel om de problemen duidelijk te maken.

  1. Huurdersvereniging van der Pek

Bert Mussig vertelt kort over de huurdersvereniging van der Pek. De huurdersvereniging houdt zich bezig met allerlei zaken zoals die vandaag besproken zijn, maar ook over servicekosten gaan, binnentuinverlichting (kost de buurt 7500,-), zonne-energie. Etc etc.

Stuur een mail naar de huurdersvereniging (info@vdpekbuurt.nl) om op de hoogte te worden gehouden. Er is ook behoefte aan vers bloed. Bovenstaande thema´s en problemen gaan ons allemaal aan. Maak reclame voor de huurdersvereniging!