Verslag vorige bewonersraad

Notulen bewonersraad van der Pekbuurt – 24 februari 2016

 

Opening door Tanja den Broeder

Deze bijeenkomst is bedoeld om gedachtes en ideeën van elkaar uit te wisselen.

Stichting Pek-o-Bello maakt dit mogelijk en de notulen worden gemaakt op basis van wat er wordt gezegd in de bijeenkomst. Stichting Pek-o-Bello bestaat uit Bert Mussig (voorzitter), Bert Cornelisse (Penningmeester) en Patrick Dirks (secretaris).

 

Bert Mussig ligt toe: Stichting Pek-o-Bello bestaat sinds augustus 2015 en heeft op dit moment een oprichtingsbestuur. De stichting ondersteunt o.a. de bewonersraad. Daarnaast heeft de stichting de wens om de taken in de wijk rondom groen, schoon, jeugd, zorg en spel in de wijk lokaal te organiseren. Het liefst in de toekomst met een betaalde structuur om de gelden die in de wijk (vanuit de gemeente en andere organisaties) lokaal te laten verlopen.

 

Tanja den Broeder: naast stichting Pek-o-Bello wordt een coöperatie opgericht om de taken in de wijk en vrijwilligers werk op een andere manier te organiseren. Dit komt bij de volgende bewonersraadvergadering op de agenda (over 3 maanden)

 

 1. Nieuwe aanpak voor de binnentuinen

Vraag van bewoner over Meidoornplein 1 binnentuin. Die wenst een hek. Andere bewoner suggereert om hier een stemming over te houden via een brief om aan te geven of we wel of geen hek-kunnen nemen. Patrick Dirks suggereert om, voor de bewoners die dat willen, langs het kantoortje van Ymere te gaan.

 

Andere bewoner (Blondy) meldt dat bij de blokken die gerenoveerd worden, er nog geen hek zal komen.

Blondy stelt zich voor die juridische ondersteuning doet voor de buurt (arbeidsrecht, burengeschillen, strafrecht). Blondy is buurtadvocaat verbonden aan Petra Elythé.

 

Tanja den Broeder: de binnentuinen zijn ontwikkeld voor een deel als moestuin. We gaan de binnentuinen aanpakken met het motto: ‘ nu de huizen blijven staan pakken we het zelf wel aan’ gaan we dit cultureel erfgoed onderhouden. Samen kunnen we hier iets moois van maken. Wat nou als we samen meer maken van de tuinen.

 

Opmerking van bewoner: er zijn veel drollen in de tuinen maar daar hebben we geen invloed op.

 

Tanja den Broeder: om ons te inspireren over hoe we iets moois gaan maken van de binnentuinen waar we allemaal blij van worden hebben we Debra Solomon uitgenodigd.

 

Debra Solomon: vertelt iets over een voedselbos. Debra is kunstenaar en produceert werk in de openbare ruimte. Ze werkt met mensen en de natuur. Urbaniahoeve is een lab voor stadsbouw. Ze hebben 1500m2 tuin in Noord en in de Wildemanbuurt (Osdorp) een tuin. Ze werkt ook met mensen van ‘ kijkruimte’  in de van der Pekstraat. Ze is gevraagd om een visie te geven over deze buurt. Deze visie heet: ‘Free food for all’  (gratis voedsel voor iedereen) over het voedselbos. Ze hebben tekeningen van Ernst Jan van der Pek gebruikt en daar verschillende lagen planten op bedacht. Als een robuust ecosysteem dat past bij de natuur.

Een voedselbos is een bestaand bos waar openingen in het bladderde worden gemaakt waardoor zonlicht schijnt op de bosvloer om het makkelijker te maken om voedsel te verbouwen.

 

Vraag bewoner: Krijgen bewoners geen ruzie over het verdelen?

Debra: als je een goed voedselbos plant is er genoeg voor iedereen.

 

Je kan een voedselbos opzetten zoals bewoners het zelf willen. Het kan ook in deze buurt als daar behoefte aan is. Het leuke van een voedselbos is dat het weinig werk is na de eerste twee jaar.

 

Vraag bewoner: is de grond zo vruchtbaar?

Debra: de grond die we hadden was zand waar we niks mee konden. Wij hebben de bodem sterk verbeterd en in 3 jaar tijd is het enorm verbeterd. en vruchtbaarder geworden We hebben ook geen last van katten en hondenpoep omdat de bodem voldoende is bedekt.

 

Vraag bewoner: hoe weten we dat de grond niet giftig is?

Debra: dit is een lastige vraag. we kunnen het laten meten en ook op bepaalde kaarten zien hoe giftig de grond is. Sommige planten nemen ook geen gif op. Ik durf wel te wedden dat er geen gif in de grond zit. Het heeft te maken met wat je plant en waar je wat plant.

 

Tanja: we kunnen aan de gang gaan met 3 tuinen. Langs de Renonkelkade, langs de sigarenboer die we met bewoners gaan aanpakken en aan de Silenenstraat waar we een hoveniersactie gaan doen. 

 

 1. Extra zorg

 

Tanja vraagt Christa van Geffen naar voren en geeft het woord aan Christa om haar verhaal te doen over zorg in de wijk.

 

Christa: is begonnen met zorgprogramma in de buurt. Voor mensen met vragen bij de begeleiding naar artsen, helpen met huisvesting, problemen met GGD, gezelschap, problemen met rommel etc. Er zijn een aantal bewoners in de buurt die daar aan mee willen helpen. Dus ze wil een team opzetten van ongeveer vijf bewoner die mensen aan huis kunnen helpen. Ze hebben een klusteam voor mensen die dingen gerepareerd willen hebben. We hebben ook een aantal tuinen aangepakt om die rolstoeltoegankelijk te maken.

Ze willen vooral mensen aan elkaar verbinden. Bewoners kunnen langskomen: elke dinsdag en donderdag tussen 11.00 en 14.00 op het Meidoornplein 57 – is er spreekuur met het motto:’ samen mooi voor elkaar’  omdat ze denkt dat de buurt gezelliger kan en dat we elkaar goed bij kunnen helpen.

 

Iedereen krijgt een BHV (ehbo, ontruimingscursus) zodat ze weten wat ze moeten doen bij mensen thuis. Voor vrijwilligers van het zorgteam wil ze een informele borgcursus bieden zodat ze weten wat ze moeten doen bij calamiteiten en ook voor het doorverwijzen naar andere instanties. Ze kunnen helpen bij doktersbezoek en vertalen.

 

Vraag bewoner: hoe zijn de mensen herkenbaar? Want we kunnen niet iedereen binnenhalen.

 

Christa: als we werken in de buurt dan hebben we hesjes op. Actie: en we gaan zorgen dat mensen zich kunnen identificeren.

 

Christa: Iedereen heeft wat te bieden. Iedereen heeft een talent en die kunnen we aan elkaar verbinden als we maar kenbaar maken waar we kunnen helpen en waar we geholpen bij willen worden. Christa denkt dat we daarbij de zorg een stuk minder kunnen maken.

 

Bewoner (Christoffer) beveelt het zorgteam aan en zegt heel goed geholpen te zijn.

De acties hangen ook op het raam van Meidoornplein 57.

 

 1. Voortgang verkeersveiligheidsenquête

 

Tanja vraagt Hans de Zwaan, de wijkagent naar voren om de resultaten van de veiligheidsenquête terug te koppelen.

 

Hans de Zwaan: vindt het mooi om te lezen dat er een hoge betrokkenheid was bij het invullen van de enquête. Hij verbaast zich niet over de uitkomsten. Sinds mei is hij werkzaam in de buurt.

uitkomst:

 • De vd Pekstraat is voornamelijk tijdens marktdagen erg druk ervaren. Er zijn wel relatief weinig verkeersongevallen wat positief is. De inrichting van de weg zelf is voor bewoners uit de wijk nog steeds toegankelijk tijdens de markt terwijl dit niet de bedoeling is.

Vraag uit de zaal: hoe we invloed over de inrichting hebben vanuit de wijk? Wat is het beleid?

Hans: alleen tijdens opbouw en afbouw van de markt is de straat voor bromfietsers afgesloten. Dus ook tijdens markt is er verkeer mogelijk.

Hans: stadsdeel beslist. Wel kan je een stem laten horen aan het Stadsdeel?

Blondy  vraagt aan wie dan?

Hans: de buurtmanager (Machtelt Kooiman) van het stadsdeel kan dit soort dingen aankaarten.

Bert: het zou helpen als we een aangetekende brief (met handtekeningen) sturen naar het stadsdeel met een officieel verzoek.

Blondy geeft aan dat dit wel onder verkeersveiligheid zou moeten vallen.

Tanja: vraagt aan Hans of het zin zou hebben om een aangetekende brief te sturen.

Hans: wat zou helpen is als er niet alleen wordt geklaagd maar ook oplossingen worden geboden. – Een ander probleem is de Hagedoornweg waar de verkeersintensiteit hoog is.

vraag bewoner: hoe zit het met de brug bij Overhoeks? meneer voorziet gevaren.

Elk stadsdeel heeft een verkeerscommissie met een vertegenwoordiging van de politie die zich buigt over dit soort zaken. Met nieuwbouw wordt ook de verkeerssituatie aangepakt.

 

Samenvatting Tanja: optimalisatie in de toekomst, maak aangetekende brief.

Vraagt naar mening over handhavingsvraagstuk… wat kunnen we daar aan doen?

 

Hans: waar ik op inzet is de samenwerking. het lukt mij niet alleen om te handhaven op de vd Pek tijdens marktdagen. Er zal ook een beter circulatieplan moeten worden uitgevoerd.

Tanja: En wat kunnen wij doen om de verkeerssituatie te verbeteren en samen te werken?

Hans: Ik kan wel een steuntje in de rug gebruiken.

 

Vraag Bert: er speelt in Amsterdam een aantal initiatieven op het gebied van whah’s app-groepen.

Kunnen wij daar iets mee?

Hans: het is een perfect communicatie tussen politie en bewoners maar ook tussen bewoners zelf en huizenblokken. Je kan elkaar bijvoorbeeld agenderen op ‘ik zie iemand aan je deur’  ‘ je kat zit bij mij hoor’  ‘ je deur staat nog open’  etc. In Noord heeft de politie in het kader van veiligheid gevraagd of er whah’s appgroepen bekend zijn. Er zijn er nu 17. En voor deze groepen wordt een bord geplaatst met ‘ attentie, whah’s app-groep’  om mensen te laten weten dat er op elkaar wordt gelet.

 

Tanja vraagt: wie er whah’s app heeft. De helft van de bewoners steekt hand op.

Tanja wijst naar documentaire over buurtapplicaties en voegt toe dat er soms ook onveilige gevoelens ontstaan doordat bewoners soms te veel op de hoogte zijn van onveiligheid waar ook angst ontstaat.

Hans moedigt alleen maar aan om dit soort groepen op te zetten. Vaak is er een beheerder in de groep die een rechtstreeks contact houdt met de wijkagent.

 

Tanja doet oproep: naar wie er geïnteresseerd zou zijn in een what’s app-groep.

Bewoner (Mel) we hebben een whah’s app-groep opgestart met een aantal ouders voor de veiligheid voor de kinderen. Ze is beheerder.

Blondy stelt een telefoonboom voor

 

Tanja: we komen over 3 weken terug met wat we hiermee gaan doen.

Christa doet oproep om, voor mensen die zich willen aanmelden voor de telefoonboom, zich bij haar aan te melden.

 

 1. Wat doet Buurthuis van der Pek

 

Tanja: 10 januari is Buurthuis vd Pek heropend. Een aantal betrokkenen zijn hier. Tanja vraagt Jan om iets te vertellen.

Jan: is voorzitter nieuwe buurtvereniging. Allen vrijwilligers die er zijn voor de buurt. Er zaten al een aantal groepen in het buurthuis voor de heropening. Deze mensen hebben hier nog steeds een rol. Ook zijn er nieuwe groepen bij betrokken, zoals het leefkringhuis, de speeltuin(kring). Het buurthuis staat in een opstartfase waarin nog van alles mis gaat maar daar spreekt men elkaar op aan. Het is de bedoeling dat iedereen hier welkom is.

Toevoeging Jesse Bos: op donderdag is er een diner waar iedereen bij kan aansluiten. Jan kookt deze week.

 

Bewoners doet aanvulling: het is heerlijk. Andere bewoner vertelt dat hij hier 6 keer heeft gegeten en nog steeds in leven is.

 

Jan: we staan open voor iedereen en we moeten elkaar aanvullen met alle organisaties in de wijk.

 

Vraag bewoner: voor de sluiting was er vaak overlast ’s nachts. wat wordt hier mee gedaan?

Jan: om 0000 moet het echt gesloten worden. We verhuren de ruimte ook niet voor feestjes/verjaardagen etc.

 

Bewoner: vraagt of BuurtBingo ook mogelijk is.

Jan: iedereen die iets wil organiseren kan dat doen.

 

Bewoner: wat wordt er gedaan voor de jongeren?

Jan: dat is in opstart en er is veel ruimte om hier mee om te gaan.

Jesse Bos: woensdagmiddag kinderen. En vooral langskomen als er ideeën zijn.

Kan ook via de facebookpagina ‘ buurthuis van der pek’  waar op gereageerd kan worden.

Telefoonnummer Jan: 0646080926 e-mail: jan-schalkx@hotmail.com

 

Jesse Bos: er wordt gezamenlijk gekeken met een aantal initiatieven of gezamenlijk de huur opgebracht kan worden om dit gebouw in stand te houden.

 

 1. Wat doet het ‘ Schoont Op’  team

 

Tanja vraagt Patrick Dirks naar voren over het ‘Schoont-op-team’ .

Patrick: de afgelopen tijd merkten we op dat we bijna over-bemand zijn. Helaas is er kortgeleden iemand via een auto

twee keer in de week op maandag en vrijdagochtend gaan wij met het oranje hesje de wijk in om de wijk zwerfvuilvriij te houden .We zijn de 3e week na oud-en-nieuw weer begonnen om te laten zien dat het na de derde week weer echt schoon is en dat het team echt verschil maakt.

Er wordt op dit moment gekeken of er met inspiratie met Waste-it (zie website) afval kan worden gescheiden en omgezet kan worden in materialen. Ymere geeft ons een dag per week zodat er klussen van Ymere opgepakt kunnen worden en ook met het Stadsdeel worden afspraken gemaakt om klussen van hen te doen.

Er zijn altijd mensen om zich aan te melden voor het schoont-op-team en ook voor het klussenteam.

 

Vraag bewoner: De commerciële partijen worden betaald. Wordt Pek-o-Bello hier ook voor betaald?

 

Patrick: in de toekomst is het wel de bedoeling dat Pek-o-Bello aan maatschappelijke aanbestedingen kan gaan doen.

Christa: het zou mooi zijn als we hiermee ook mensen aan een baan kunnen helpen hiermee. Maar dan moeten we ons wel bewijzen tegenover het stadsdeel en dat moeten we samen doen.

Vraag Jesse Bos: kan er iets worden gedaan met muntjes (lokaal) zoals de Makkie?

Christa: wordt meegenomen in de brainstorm.

 

 1. Mededelingen

 

 • Bewoner krijgt sleutel van Elythé en 12 maart is de planning om hier een leuk openingsfeest te geven.
 • Bewoner verteld iets over hoe vroeger de straat zelf werd geveegd. Meneer vindt het bijzonder dat dit weer terugkomt. Hij vindt het om van te schrikken dat er een verkeersongeluk moet gebeuren om de verkeerssituatie te veranderen.
 • Reactie Blondy: er gaat geen geld meer naar groen en schoon en er is gezamenlijk over besloten dat we hier met de buurt iets aan gaan doen.
 • Opmerking bewoner over wens om wat te doen met gescheiden afval. Tanja: er zijn ook te weinig prullenbakken. Blondy wil helpen vergunningen aanvragen.
 • Opmerking: Renonkelkade, kunnen daar geen drempels worden geplaatst? Er wordt te hard gereden.
 • Tanja: we gaan met verkeerssituatie ism Hans aan de gang.

 

 • Tanja doet aanmoediging om onderwerpen in te brengen tijdens de bewonersvergadering en rondt de vergadering af. 

 

Er wordt een gedicht voorgelezen van Ed Leeflang (over Pioenen)